948 33 50 26 tecnico@adaxka.com

LUR LANKETAK
Fruituen bilketatik aparte……..hau da hunea egokia neguko baratza
antolatzeko Landare desberdinek landatuz..

TRATAMENDU PREBENTIBOAK
Udako landareen zikloaren bukaerara urbiltzen garen ehinean landare
zaharrak kentzen hastea dago……gehien batean izurriteak ez gehitze
arren..