948 33 50 26 tecnico@adaxka.com

Tenorio hontako baratzak garbi egon behar
lirateke…. aurreko uztararen hondakinak kendurik
Belar txarrak kenduta ta lurra landurik